LD Budget

Prøv budgetværktøjet gratis i 3 måneder


Prøv budget & analyse værktøjet gratis i 3 måneder.


Hvorfor benytte værktøjet?
Regnskab er svært, de fleste kan relatere til det som værende en kedelig og tung opgave som man helst hopper over og så går man igang med andre opgaver, som kan føles mere værdiskabende for ens forretning.

LD Budget har opdaget at det kan resultere i, at man som erhvervsdrivende mister kontrollen og overblikket over hvordan det egentlig går, fordi der går så lang tid imellem man kigger på tallene, og når man så kigger på tallene, hvad er det så egentlig lige de betyder?

Derfor er budget og analyse værktøjet udarbejdet for at give erhvervsdrivende et lynhurtigt indblik i hvordan det går i virksomheden. Kortet helt ned til én enkelt side som kan give en komplet overblik.

Tal direkte fra regnskabet, visualiseret på én side, sammenkoblet med virksomhedens forventninger.

Hvordan virker værktøjet?
Nem vejledning medfølger i værktøjet, step-by-step.
Simpel indlæsning af virksomhedens tal ud fra hvad der er bogført, (saldobalance)
Indtast forventninger til de forskellige kategorier (eksempelvis indtægter og udgifter)
Se virksomhedens udvikling på én side: månedsvis, kvartalsvis, halvårlig, eller år til dato

Hvad hjælper værktøjet jeres virksomhed med?
>Komplet overblik over virksomhedens økonomiske situation på én side!
>Spar bekymringerne og få ro i maven.
>Følg virksomhedens udvikling
>Planlæg virksomhedens fremtid, skab tilsvarende vækst
>Reager i tide, optimér og undgå ubehagelige overraskelser


Det indeholder værktøjet:

Vejledning
Begrebsafklaring

Beregning af årets "performance" , sammenlignet med sidste års salg
Beregning af personale resourcer, omsætning pr. ansat, pr. lønkrone, over/underskud pr. ansat/pr. lønkrone
Overblik over virksomhedens pengestrøm (penge ind & ud)
Overblik over virksomhedens likviditet, og krav til likviditet
Afstand til mindste beholdning (likviditet)
Nøgletal
Grafer:
Pengestrøm (integrérbar graf, se budgetterede eller realiserede tal)
Likviditetskrav (integrérbar graf, se budgetterede eller realiserede tal)
Realiseret likviditet & omsætning sammenlignet med budgetteret likviditet & likviditetsbehov
Ændring i likviditet - primo & ultimosaldo samt ændring i likviditet på månedsbasis
Oversigt over lønninger & medarbejderudlæg År-til-dato
Oversiger over rente indtægter & rente udgifter År-til-dato
Notat og kommentar felter

Budgetskema til indtastning af forventninger, som holdes op mod alt ovenstående med stærk fokus på virksomhedens likviditet.
Overblik over de vigtigste kategorier på månedsbasis og år-til-dato
Se afvigelse fra forventninger (budget) til de faktiske tal (realiseret) og gå et spadestik dybere i økonomien.

Mere info

Værktøjet er opsat til standard kontoplan fra de respektive regnskabsprogrammer for at gøre det let tilgængelig for de fleste, lige til at gå igang med.


For fuld adgang (12 måneder) og uden begrænsninger (ikke låste felter) kan værktøjet købes på webshoppen for et engangsbeløb.

Ønskes tilpasning til din forretning kan det arrangeres efter aftale, eksempelvis hvis der ikke benyttes standard kontoplan. (ved køb)

For at få LD Budget til at udarbejde jeres rapport, så i modtager den i interval efter eget valg
se siden "Regnskabsanalyse" 
 
 
 
E-conomic regnskab
Dinero regnskab
BillysBilling regnskab
 
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
 
Jeg acceptere LD Budgets betingelser i forbindelse med den gratis prøveperiode.